Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Ünsüz Yumuşaması Nedir (Detay ve Örnek)
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  “p, ç, t, k” seslerinden biri ile biten Türkçe veya yabancı kelimelere ünlü ile başlayan ekler (yapım veya çekim eki) getirilince, kelime sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b, c, d, g, ğ” ye dönüşür. Bu duruma ünsüz yumuşaması denir. Hatta “g” nin “ğ” ye dönüştüğü de görülür:

  Örnekler:
  ağaç→ağaca, çocuk→çocuğu, senet→senedin
  dolap→dolabın, ekmek→ekmeği, kitap→kitabım
  tüfek→tüfeği, diyalog→diyaloğu...
  almak→almağa...

  Bu daha çok sert ünsüzün iki ünlü arasında kalmasının sonucudur, ama kelime sonunda iki ünsüz bulunduğunda da yumuşama görülmektedir. Öyleyse bu yumuşama tamamen sert ünsüzden sonra gelen ünlüyle ilgilidir:

  Örnekler:
  borç→borcum, kalp→kalbi, kurt→kurdun, denk→dengim, renk→rengi, kepenk→kepengi

  Sanat, millet, devlet, ahlâk, cumhuriyet, evrak, hukuk, sepet gibi bazı yabancı kelimelerde yumuşama olmaz:

  Örnekler:
  ahlâkım, merakımı, anketin, sanatı, millete, devletin, sürati, hakikatin, tazyiki, hukukun...

  Sert ünsüzle biten özel isimlerde meydana gelen yumuşama yazıda gösterilmez, telâffuzdan anlaşılır:

  Örnekler:
  Gemlik’e (okunuşu: gemliğe), Ahmet’i (okunuşu: ahmedi)...

  Yumuşama, tek heceli kelimelerde bazen görülse de genellikle yoktur:

  Örnekler:
  ip-e, suç-u, et-e, ak-ı, at-a, ok-u, aç-ı, tok-a, alt-ında, birik-en, acık-an, lig-in, org-um...
  cep→ceb-i, kap→kab-ı, çok→çoğ-u, taç→tac-ı, yurt→yurd-u...


  Ünsüz Yumuşaması Nedir (Detay ve Örnek)  p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir.

  p, ç, t, k › b, c, d, g-ğ
  SERT YUMUŞAK

  dolap – ın → dolabın
  SERT YUMUŞAK
  pb
  ünsüz yumuşaması

  ilaç – ım → ilacım
  SERT YUMUŞAK
  çc
  ünsüz yumuşaması

  kanat – ı → kanadı
  SERT YUMUŞAK
  td
  ünsüz yumuşaması

  gözlük – üm → gözlüğüm
  SERT YUMUŞAK
  kğ
  ünsüz yumuşaması

  ahenk – i → ahengi
  SERT YUMUŞAK
  kg
  ünsüz yumuşaması


  * Sert ünsüzle biten eklerden sonra ünlüyle başlayan başka bir ek getirildiğinde yine “ünsüz yumuşaması” meydana gelir.

  gel – ecek – iz → geleceğiz
  SERT YUMUŞAK
  kğ
  ünsüz yumuşaması


  NOT: Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerde “ünsüz yumuşaması” görülmez.

  hukuk – un → hukukun
  saç – ım → saçım
  devlet – in → devletin
  çöp – ü → çöpü